image by WebDog

ELEKTRONISCHE BEGELEIDINGSBRIEF AFVAL

De logische vervolgstap

De beschrijving van de Elektronische Begeleidingsbrief Afval en implementatie voorbeelden. Versie 1.1

Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA)

EBA officieel gelanceerd

Tijdens het Congres Transport van Afval op 5 februari 2014 in Utrecht presenteerde TLN-voorzitter Arthur van Dijk de EBA en meldde dat de EBA vanaf dat moment door iedereen kan worden gedownload.

Klik hier voor een artikel  in het vakblad Transport en Logistiek van 13 december 2013


 artikel in Transport en Logistiek

Open IT-standaard

De Elektronische begeleidingsbrief (EBA) is een open IT-standaard voor het uitwisselen van informatie die op de wettelijk verplichte begeleidingsbrief staat opgenomen. Het is de logische vervolgstap op de ontwikkelingen van de laatste jaren met betrekking tot de digitale begeleidingsbrief. Met de EBA kunnen de voordelen van de digitale begeleidingsbrief optimaal worden benut.

Gegevensdrager

De papieren begeleidingsbrief is verplicht tijdens het vervoer van afvalstoffen. De papieren vormvaste begeleidingsbrief is vastgelegd in de Wet milieubeheer. De wet biedt tevens de mogelijkheid om toestemming te krijgen voor het gebruiken van een digitale gegevensdrager, zoals een boordcomputer, PDA, mobiele telefoon, tablet. De digitale begeleidingsbrief is dus feitelijk niets meer dan de wettelijke verplichte gegevens op/in een digitale gegevensdrager.

Tijd en dús geld

De elektronische begeleidingsbrief betreft de interactie tussen partijen, het uitwisselen van de informatie op de begeleidingsbrief op een gestandaardiseerde wijze. Nu sturen veel partijen (gegevens op) de begeleidingsbrief op verschillende manieren naar elkaar. Gevolg is dat iedere ontvanger deze informatie in het eigen systeem moet kloppen of dat er voortdurend nieuwe koppelingen moeten gemaakt tussen de diverse softwaresystemen. Dat kost tijd en dus geld en de kans op fouten bij het overnemen van de informatie kost ook weer tijd en nog meer geld. Met de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA)  is dat voorbij. Met 1 druk op de knop zit de juiste informatie in de eigen administratie en in die van uw klanten.

Wij zijn de gehele afvalsector
naar boven

 

Wie zijn wij?

Wij zijn de gehele afvalsector. De bedrijven bij wie het afval ontstaat (primaire en secundaire ontdoeners), de bedrijven die het inzamelen en vervoeren (inzamelaars en vervoerders), de bedrijven die de afvalstoffen ontvangen en be-/verwerken (recyclers en (eind) verwerkers) en tenslotte de bedrijven die de gehele keten ondersteunen met hard- en software!

Stuurgroep en werkgroepen
Het initiatief om te komen tot de EBA is in 2012 ontstaan. Door de grote behoefte aan standaardisering was het dan ook niet lastig een Stuurgroep te formeren die de eerste lijnen zou uitzetten. Deze groep bestaat uit brancheverenigingen in de afvalsector TLN, BRBS, NVRD, VA, BVOR, MRF, FNOI, EVO en diverse individuele bedrijven.

Met de door de Stuurgroep geformuleerde scope, zeg maar de omschrijving en afbakening van de Open Standaard zijn 2 werkgroepen aan de slag gegaan. In mei 2012 een werkgroep, die in 1 week alle technische specificaties heeft bepaald. Na diverse reviewrondes werd de eerste versie van de EBA in het najaar van 2012 opgeleverd. Begin 2013 is een andere werkgroep aan de slag gegaan die de EBA daadwerkelijk heeft getest in de praktijk. Tevens heeft deze laatste werkgroep een implementatieprofiel, een specifieke handleiding, opgesteld. 
Als voorbeeld, de EBA zelf bepaalt in welke veld van het bericht het kenteken geplaatst moet worden, het implementatieprofiel bepaalt hoe je het kenteken schrijft

Met steun van heel veel partijen in de keten, zie ook onder links, is de EBA tot stand gekomen. De financiers van de EBA zijn Transport en Logistiek Nederland (TLN), de Vereniging Afvalbedrijven (VA), de BRBS Recycling en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD).

Veelgestelde vragen

De papieren begeleidingsbrief is verplicht tijdens het vervoer van afvalstoffen. De papieren vormvaste begeleidingsbrief is vastgelegd in de Wet milieubeheer. De wet biedt tevens de mogelijkheid om toestemming te krijgen voor het gebruiken van een digitale gegevensdrager, zoals een boordcomputer, PDA, mobiele telefoon, tablet. De digitale begeleidingsbrief is dus feitelijk niets meer dan een gegevensdrager.

De elektronische begeleidingsbrief betreft de interactie tussen partijen, het uitwisselen van de informatie op de begeleidingsbrief op een gestandaardiseerde wijze.  Nu sturen veel partijen (gegevens op de) begeleidingsbrief op verschillende manieren naar elkaar. Gevolg is dat iedere ontvanger deze informatie in het eigen systeem moet kloppen of dat er voortdurend nieuwe koppelingen moeten gemaakt tussen de diverse softwaresystemen. Kost tijd en dus geld en de kans op fouten bij het overnemen van de informatie koste ook weer tijd en nog meer geld. Met de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA) is dat voorbij. Met 1 druk op de knop zit de juiste informatie in de eigen administratie.

Elektronische Begeleidingsbrief Afval

Een afspraak die de wijze waarop we informatie met elkaar delen regelt en die open staat voor iedereen. Elektronische berichten worden zonder enige aanpassing door ieder systeem herkend en verstuurd.

Nee, bedrijven worden hiertoe niet gedwongen. De digitalisering is een ingezette trend die doorgaat. Om de voordelen van de digitalisering optimaal te benutten, is het zeer raadzaam de gegevens met uw opdrachtgevers en klanten uit te wisselen via de EBA.

Voor iedere klant met een afwijkend softwarepakket zal je eigen leverancier koppelingen moeten maken, terwijl dat met een standaard niet hoeft. Een open standaard vergt een eenmalige aanpassing van de software. Hoe groot deze zal zijn, hangt af van hoever de eigen software afwijkt van de afgesproken standaard.  Daarnaast is er minder administratie en minder kans op fouten.

Het aantal aanbieders groeit en er zijn absoluut geen signalen dat softwareleveranciers gezamenlijke afspraken te maken. Vergelijk de mobiele-telefoonaanproducenten, die wel samen een afspraak over een universele oplader hebben gemaakt. Overigens niet op eigen initiatief, maar omdat de overheid ze ertoe dwong. Het is de hoogste tijd om zelf het initiatief te nemen. De investeringskosten voor een open standaard vallen in het niet bij de besparingen.

Nee u ontvangt niet vanzelfsprekend een vrijstelling. Op de website van het LMA vindt u informatie over hoe een vrijstelling verkregen kan worden http://www.lma.nl/begeleidingsbrief/procedure.htm Sommige software leverancier hebben de vrijstelling al op basis van de software verkregen, u hoeft in dat geval niet zelf een vrijstelling aan te vragen.

Ja, als u van het LMA een vrijstelling heeft voor een alternatieve gegevensdrager zoals de EBA, dan vervalt de verplichting van een handtekening.

De verwerker beschikt inderdaad al over de gegevens van de afvalstroom. De vooraanmelding is daarom voornamelijk bedoeld om de verwerker te informeren over de huidige vracht. Zeg maar de digitale variant van het overhandigen van de papieren begeleidingsbrief.

Nee dit is niet voldoende. Uit deze lijst kan de weegmeester/acceptant niet opmaken welke vracht de chauffeur bij aankomst daadwerkelijk bij zich heeft. Het is te vergelijken met het opsturen van een stapel papieren begeleidingsbrieven richting de verwerker. De weegmeester moet bij aankomt van de chauffeur weten welke begeleidingsbrief uit de stapel(s) hij moet gebruiken. Wil men de hele lijst van vrachten opsturen, dan gaat de vooraanmelding in twee stappen. Stap 1 het opsturen van de dagplanning. Stap 2 het activeren van de actuele vracht. Het is binnen de EBA ook mogelijk om alleen de actuele vracht aan te melden bij de verwerker. Er zijn dan geen twee stappen nodig, deze methode heeft daarom de voorkeur.

Nee dit kan niet. Partijen communiceren via één berichtformaat.

Een verwerker heeft per verwerkersnummer een vast adres naar de webservice die voor de vooraanmeldingen van het betreffende verwerkersnummer van toepassing is. Het is mogelijk om één webservice voor meerdere verwerkersnummers te hebben. De verwerker maakt zijn adressen bekend bij het afgeven van een afvalstroom of tijdens het moment dat er afspraken worden gemaakt over het digitaal vooraanmelden van vrachten.

In de vooraanmelding kan optioneel een adres voor de weegbevestiging meegestuurd worden. Als er een adres is opgegeven wordt nadat het transport is geaccepteerd en gewogen op dit adres de weegbevestiging aangeboden.

Dit veld bestaat niet in het EBA berichtformaat. Voor elke vracht wordt een nieuw digitaal bericht aangemaakt. Het gebruik van 1 begeleidingsbrief voor repeterende vrachten is niet verplicht. Bovendien moeten, met de optie "repeterende vrachten", alsnog in de vrije ruimte van de begeleidingsbrief per vracht gegevens worden vastgelegd. De optie "repeterende vrachten" is er op gericht om het proces voor mensen te optimaliseren. Voor de digitale begeleidingsbrief is deze optimalisatie niet nodig.

Als ontheffing is verleend voor het gebruik van een alternatieve gegevensdrager, is er automatisch ontheffing verleend voor het bewaren van een papieren of een gescande versie van de begeleidingsbrief. Wel moeten de gegevens zoals vermeld op de standaard begeleidingsbrief, worden geregistreerd en tenminste 5 jaar bewaard.

Handige Links

Deel de informatie!

Copyright © 2018 TLN / Powered by WebDog / All rights reserved. / Inloggen